JUAN CANO
    u t s t ä l l n i n g a r                                
                               
e
x
p
o
s
i
c
i
c
i
o
n
e
s
 JURYN

Två internationellt erkända grafiker verksamma i Finland respektive Belgien, Outi Heiskanen, professor Ingrid Ledent, och konstprofessor Niclas Östlind.


100 Års Jubileumsutställning

XIV Grafiktrienal
KONSTAKADEMIN
Fredsgatan 12, Stockholm
Tis - Fre 11 - 17 / Lör - Sön: 12 - 16

LANSOMFATTANDE TURNÉN 2011

Sundasvalls Museum
15 februari -27 februari
Kulturrens Hus, Luleå
2 junio - 24 augusti
Falkebergs Musem
9 april - 22 maj
Landskrona Konsthall
3 september - 16 october

The wather (60x70)

Invigning


HOME