JUAN CANO
    p r e s s                
               
p
r
e
n
s
a
 

Skånska Dagbladet
Kultur
23 november 2005
English version
EN KONSTNÄR I VÄRLDSKLASS

KONST/UTSTÄLLNING
Jean Bolinder

Kvalitet./ En gång ställde jag upp i ett studentmästerskap i friidrott. Som gammal tiokampare var jag med i åtskilliga grenar och förväntades att ta en hel drös poäng till min nation. I kula var jag rent av lite favorit. Så spreds ett hemskt rykte. Svenske mästaren Sven Erik Nordh hade anmält sig. Han stötte så där tre meter längre än andra. Vi hade inte en chans.

Jag kommer att tänka på den där snart femtio år gamla tävlingen när jag går på Galleri Opus i Borgeby, Julsalong 2005 (pågår till den 11 december). Det är en vacker, spännande och omväxlande utställning med en rad duktiga konstnärer, som Eva-Lena Carlzon åstadkommit. Inte en amatör eller ett blåbär så långt ögat når.

Men … mitt bland alla dessa duktiga och hedervärda arbetare i vingården hänger ett geni, en världskonstnär: Juan Cano. Hans kula flyger i en egen båge, högt över alla andras och landar långt över alla andras och landar långt bortom rekordflaggan.

Arketypisk bild

”The waters of the river Eufrates draw back” heter en av Cano-målningarna. En kropp med ett ansikte som ser in i tomheten. En sådan arketypisk bild kan tolkas precis hur som helst. Den innehåller en värld av tankeinspirationer. Kanske visar den ett lik som flyter i floden efter de aggressioner som USA laddat ur i Irak.

Kanske är det vår djupaste kulturhistoria som flyter där, berövad allt liv. Eller kanske handlar det om vår förmåga till empati. Vad är det nu för drunknad svartskalle som glor dumt på oss ur en blodig flod?
Vad du gjort mot den minste av bröder! Vad angår dig människors vånda och nöd långt bort? Hur behandlar vi våra invandrare? Vi kan hamna i den evigt brinnande sjön för detta!

Juan Canos bild handlar kanske om vår fördömelse, vår destination Helvetet. Han är ett geni denne Juan Cano, låt oss för en gång skull fatta att vi har fått hit ett geni till vår präktiga provins, länge så präglad av Skånska målarskolans duktighet och medelmåttighet!


AN ARTIST OF WORLD CLASS

ART/EXHIBITION
Jean Bolinder


Quality./I once took part in a college championship for athletes. Being a former decathlete I took part in several events and was expected to win a lot of points for my student club. In the shot-put I was even considered a favourite. Then a frightening rumour started circulating: the Swedish champion, Sven Erik Nordh, had entered the competition. He was throwing about 3 meters longer than any of us. We didn’t stand a chance.

I come to think of that almost fifty-year-old championship as I walk around the Galleri Opus in Borgeby during the Christmas Salon 2005 (on view until 11th December). It’s a beautiful, exciting exhibition of great variety which Eva-Lena Carlzon has arranged, with a large number of talented artists. Not an amateur or greenhorn in sight.


But… in the midst of all these competent and honourable workers in the vineyard are the works of a genius, a world class artist: Juan Cano. His arrow flies higher than all the others and lands beyond the farthest boundary.

Archetype painting

“The waters of the river Euphrates draw back” is the title of one of the painting by Juan Cano: a body with a face looking out into emptiness. This kind of image can be interpreted in any direction. It contains a world of stimulation for the mind. Is it perhaps a corpse floating in the river as an illustration of the aggressive actions of the U.S.A in Irak?

Maybe it is our cultural history floating by, deprived of all life. Or is it perhaps illustrating our ability to empathise? Who is this drowned corpse anyway, staring bluntly at us from a river of blood? What have you done to the least of our brothers? What concern is it of ours, the anguish of people far away? How do we treat our immigrants? We could end up in the burning lake for this!

Juan Cano’s painting is perhaps illustrating our condemnation, destination hell. He is a genius, this Juan Cano. Let us realize what a genius it is that has come to our fine, magnificent province, which for such a long time has been dominated by Skånska Målarskolans (Scania School of Art) skills and mediocrity!

 

HOME