Box 6090
200 11 Malmö, Sweden
juancanosanchez@hotmail.com
Telefon  +46707766828 / Tel. Ateljé +4640182248

2016
Uruguays embassadör Santiago Wins
lämnar över en bild av Juan Cano till Marskalken
Signering av bilden,
Uruguays ambassad i Stockholm


HEM